Politikamız

Politikamız

 Ons Makina olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini içine alan Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız;


 • Üretilen ürün ve hizmetlere tüm süreçler boyunca Müşteri gözü ile bakabilme becerisini geliştirmek ve canlı tutmak, Müşteri Geri Bildirimlerini en etkin şekilde yönetmek,
 • İlk seferinde doğru yapmak, yapılanı standart hale getirmek ve standartlara uygun iş yapıldığını garanti altına almak,
 • Uluslararası normlarda sürdürülebilir ürün ve hizmet sunumu için süreçlerimize doğru ve etkin liderlik yapabilecek teknik ve davranışsal yetkinlikte insan kaynağına sahip olmak ve eğitimlerle sürekliliğini sağlamak,
 • Müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi ve zamanında teslimini riske atacak tüm olası durumları proaktif bir tutum ile çok öncesinden tespit etmek ve yönetmek,
 • Müşteri, çalışan ve diğer tüm paydaşların memnuniyetini aynı ağırlıkta ele alan güvene dayalı bir işbirliği ortamı yaratmak,
 • “İyi, daha iyinin düşmanıdır!'' felsefesine dayalı mükemmellik hedefi ile Sürekli Gelişimin yarattığı faydaları göstererek tüm çalışanlarımızda farkındalık yaratmak ve sürekli gelişimi kurumsal kültürümüzün en önemli parçası haline getirmek,
 • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
 • Hedeflerin, gelişimlerin ve problemlerin etkin ve güvenilir biçimde paylaşıldığı Delegasyona dayalı öğretme yolu ile kurumumuz içinde katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını sürdürmek,
 • Tedarikçi ve Müşterilerimiz ile aramızda, gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak etkin bir iletişim sistemi oluşturmak,
 • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini yapılacak İç ve Dış denetimler yolu ile sürekli geliştirmek,
 • Çevreye duyarlı ve saygılı çağdaş kurum olmanın yazılı yazısız tüm gereklerini yerine getirerek tüm faaliyetlerimizde Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • İşletmelerimizde iş kazalarını önlemek, meslek hastalığı ve yaralanmaları doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek, tüm etkenleri ortadan kaldırmak,
 • Kaynaklarımızın değerinin bilinci ile atık oluşumunu en aza indirmek ve çevre kirliliğini önlemektir.