Politikamız

Politikamız

 Ons Makina olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini içine alan

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız;

 

 • Müşteri, çalışan ve diğer tüm paydaşların memnuniyetini aynı ağırlıkta ele alan güvene dayalı bir iş birliği ortamı yaratmak,

 

 • Üretilen ürün ve hizmetlere tüm süreçler boyunca Müşteri gözü ile bakabilme becerisini geliştirmek ve canlı tutmak, Müşteri Geri Bildirimlerini en etkin şekilde yönetmek,

 

 • İlk seferinde doğru yapmaya çalışmak, doğru yapılan işi standart hale getirmek ve standart hale getirilen işin sürdürülebilirliğini garanti altına almak,

 

 • Uluslararası normlarda sürdürülebilir ürün ve hizmet sunumu için süreçlerimize doğru ve etkin liderlik yapabilecek teknik ve davranışsal yetkinlikte insan kaynağına sahip olmak ve eğitimlerle sürekliliğini sağlamak,

 

 • Müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi ve zamanında teslimini riske atacak tüm olası durumları proaktif bir tutum ile önceden tespit etmek ve yönetmek,

 

 • “İyi, daha iyinin düşmanıdır!'' hedefi ile sürekli gelişimin yarattığı faydaları göstererek tüm çalışanlarımızda farkındalık yaratmak ve sürekli gelişimi kurumsal kültürümüzün en önemli parçası haline getirmek,

 

 • Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

 

 • Hedeflerin, gelişimlerin ve problemlerin etkin ve güvenilir biçimde paylaşıldığı iş birliğine dayalı öğrenme yolu ile kurumumuz içinde katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını sürdürmek,

 

 • Tedarikçi ve Müşterilerimiz ile aramızda, gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak etkin bir iletişim sistemi oluşturmak,

 

 • Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini yapılacak İç ve Dış denetimler yolu ile sürekli geliştirmek,

 

 • Çevreye duyarlı ve saygılı çağdaş kurum olmanın yazılı yazısız tüm gereklerini yerine getirerek, tüm faaliyetlerimizde Çevre ve İş Sağlığı ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak,

 

 • İşletmelerimizde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve tüm etkenleri ortadan kaldırmak,

 

 • Kaynaklarımızın değerinin bilinci ile sıfır atık bilgi sistemine uygun bir şekilde, atık oluşumunu en aza indirmek ve çevre kirliliğini önlemek.