Yazılımlar


Yazılımlar

Unigraphics NX10
Catia V5 R22
Robcad 7.05
Autocad Inventor 2009
ZW3D 2017

Müşteri talebine göre proses tasarımı

Çevrim süresi (cycle time) hesaplanması
Prosese göre yerleşim (Layout ) optimizasyonu
Müşteri taleplerine göre çalışan sayısı ve proses tanımı optimizasyonu
Ergonomi koşullarının kontrolü
Gerekli ekipmanların standart malzemelerin seçimi (Robot, kaynak tabancaları, transformatörler vb.)
Otomasyon ve Robotik Üretim hatlarının tasarımı